ख्रिष्टियन थुलुङ काम्सोमिम

थुलुङ ल्वाडा माम्चुनिकु  काम्सोमिम ।

Thumbnail image